×
Home Nieuws Team Uurrooster Praktijkinfo Preventie Wachtdienst
Praktijk Vossensteert
Vossensteert 180 - 8310 Sint-Kruis
☰ Menu
Praktijkinformatie

Afspraken

In de praktijk werken wij uitsluitend op afspraak. Op deze manier kunnen wij de wachttijd in de wachtzaal tot een minimum beperken. U kan een afspraak maken via het secretariaat of op onze website.

Het secretariaat is elke dag bereikbaar van 08u00 tot 12u00. Om online een afspraak te maken dient u in te loggen met uw rijksregisternummer, dat gekoppeld is aan uw medisch dossier. Nieuwe patiënten kunnen nog geen gebruik maken van dit systeem en bellen het best voor een afspraak.
Indien u een dringend probleem hebt en er is geen online-afspraak beschikbaar, neemt u het best telefonisch contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.

Elke afspraak is voorzien op een consultatie met één patiënt. Gelieve het secretariaat te contacteren indien u met meerdere personen wenst te komen, of maak per persoon een afzonderlijke afspraak via de website.

Annulatie van een afspraak
Indien u wegens een (on)voorziene omstandigheid niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, stellen wij het ten zeerste op prijs dat u dit tijdig aan ons meldt om de afspraak te verplaatsen of te annuleren. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak kan een vergoeding aangerekend worden die u niet via de mutualiteit kan terugvorderen.

Betaling
Wij verkiezen betaling met Bancontact of Payconiq. Zo nodig kan u ook met cash geld betalen. Wij werken geconventioneerd en volgen de tarieven die bepaald worden door het RIZIV (€ 27,00 voor een gewone consultatie). Wie zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, of wie het afgelopen jaar zeer hoge medische kosten had, heeft het recht om van de derdebetalersregeling gebruik te maken. Afhankelijk van uw situatie moet u dan enkel het remgeld, respectievelijk € 1,00 of € 4,00 betalen. Uw mutualiteit kent u dit statuut toe.

e-Attest
Na een consultatie ontvang u van ons een betalingsbewijs. Dit hoeft u niet langer in te dienen bij uw mutualiteit. Dankzij het elektronisch getuigschrift van verstrekte hulp wordt dit nu rechtstreeks naar de mutualiteit opgestuurd en hoeft u niet langer alle getuigschriften zelf in te dienen. Ook de terugbetaling verloopt vlotter.

Huisbezoeken

Bel tussen 08u00 en 10u00 voor het aanvragen van een huisbezoek.

Omdat tot 90% van de huisbezoeken perfect had kunnen plaatsvinden in de praktijk, vragen wij u om zo veel mogelijk naar de praktijk op consultatie te komen. Ook het drukke verkeer in Brugge laat het vlot afleggen van huisbezoeken niet toe. Om praktische redenen wordt het werkgebied dan ook beperkt gehouden (postcode 8310). Indien u buiten dit werkgebied woont, kan een huisbezoek niet gegarandeerd worden. Rusthuizen vormen hierop een uitzondering en worden in de gebieden met postcodes 8000 en 8310 bezocht.

Er worden geen huisbezoeken gedaan in de Brugse binnenstad.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor personen die zich onmogelijk tot in de praktijk kunnen begeven omwille van ernstige ziekte, zware mobiliteitsbeperking en voor rusthuispatiënten. Het niet beschikken over vervoer is geen reden tot aanvraag van een huisbezoek, tenzij bij de redenen zoals hierboven aangegeven.

In onze praktijk doen enkel Dr. Deledicque en Dr. Tryssesoone huisbezoeken. Zij zullen op basis van uw aanmeldingsklacht eventueel extra informatie vragen en vervolgens beoordelen of er al dan niet een huisbezoek afgelegd wordt.

Op basis van deze regeling blijven huisbezoeken beschikbaar voor wie het echt nodig heeft.

Wij danken u alvast voor uw begrip en samenwerking!

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden enkel tijdens een consultatie opgesteld. Medicatievoorschriften die telefonisch worden aangevraagd, kunnen geweigerd worden. Dit leidt niet alleen tot onnodige administratie, maar wordt ons ook verboden door zowel het RIZIV als de Orde der Artsen.
Ook voor andere voorschriften, zoals medische beeldvorming en kinesitherapie, moet u steeds op consultatie komen.

Tijdens de consultatie zullen wij voldoende medicatie voorschrijven. Op enkele uitzonderingen na stellen wij uw voorschriften voor chronische medicatie telkens op voor een periode van 3 maanden. De anticonceptiepil kan voor 1 jaar voorgeschreven worden.

Het invullen van attesten en formulieren vraagt tijd, wij zien u dan ook het liefst eerst op consultatie om alles zo correct mogelijk in te vullen.

Als arts mogen wij enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

De telefoon

Om de raadplegingen vlot te doen verlopen, vragen wij u om de telefoongesprekken kort en bondig te houden. Indien mogelijk zal het onthaal uw vragen beantwoorden en zo nodig uw naam en telefoonnummer noteren opdat een van de artsen u kan terugbellen.

Het snel overlopen van resultaten of het vragen naar een inlichting kan via de telefoon maar voor uitgebreide zaken vragen wij u om op consultatie te komen.

Het (e)GMD & SumEHR

Uw medisch dossier wordt door de artsen goed bijgehouden in een Globaal Medisch Dossier (GMD). Het beheer van dit dossier kost u niks, wij vereffenen dit rechtstreeks via de mutualiteit. Daarnaast zal u ook minder remgeld betalen (het bedrag dat u niet krijgt terugbetaald voor een consultatie) als u een GMD hebt. Verhuist u of wenst u van huisarts te veranderen? Dan kan het GMD zeer gemakkelijk door uw nieuwe arts worden overgenomen.

Het GMD is een samenvatting van de belangrijkste medische en administratieve gegevens uit uw dossier. Deze gegevens zijn van groot belang bij het bevorderen van de communicatie over uw gezondheidstoestand met andere artsen.

Naast het GMD zal uw huisarts ook een SumEHR aanmaken (Summarized Electronic Health Record). Dit is in essentie de inhoud van uw GMD dat aan andere artsen ter beschikking gesteld wordt wanneer u hen consulteert. Zo zijn zij op de hoogte van belangrijke zaken zoals uw dagelijkse medicatie, medische voorgeschiedenis en eventuele allergieën waaraan u lijdt. Omdat uw dossier vertrouwelijke medische informatie bevat, kan dit enkel door een arts worden geraadpleegd.

Waarvoor kan u bij de huisarts terecht?

Huisartsengeneeskunde omvat verschillende domeinen, van pediatrie tot geriatrie, van een verstuikte enkel tot een longontsteking. Wij zijn er voor jong en oud. Het gebeurt dan ook vaak dat wij al huisarts de behandelende arts zijn van het hele gezin!

De huisarts werkt samen met verschillende hulpverleners (kinesist, verpleegkundige, psycholoog, …) en zal u ook doorverwijzen naar een specialist wanneer dit nodig is.

Deze lijst bevat enkele van de vele zaken waarvoor u bij de huisarts terecht kan:

 • Onderzoek, diagnose en behandeling van verschillende klachten bij jong en oud. De huisarts is er voor alle leeftijden en is vaak de huisarts van het hele gezin!
 • Bloedafnames
 • Voorschrijven van geneesmiddelen
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Basisonderzoek van het hart (elektrocardiogram)
 • Onderzoek van de longfunctie (spirometrie)
 • Diagnose en opvolging van zwangerschap (in samenwerking met de gynaecoloog en eventueel vroedkundige)
 • Gynaecologisch onderzoek
 • Advies bij vragen over anticonceptie en seksualiteit
 • Advies bij preventieve kankeronderzoeken (baarmoederhals-, borst- en dikkedarmkanker)
 • Vaccinaties (tetanus, kinkhoest, hepatitis, baarmoederhalskanker, ...) bij zowel baby's, kinderen als volwassenen
 • Psychologische begeleiding
 • Verzorgen en eventueel hechten van wonden
 • Kleine heelkundige ingrepen (bv. het verwijderen van een talgcyste of een ingegroeide teennagel)
 • Bevriezen van wratjes en andere letsels (cryotherapie)
 • Onderzoek en behandeling van verstuikingen en niet-gecompliceerde breuken, taping
 • Infiltraties van de pols, schouder, knie, …
 • Reisadvies
 • Advies bij vragen rond het levenseinde, vroegtijdige zorgplanning
 • Begeleiding bij het levenseinde, palliatieve zorg
 • ...